Bajkowy plener ślubny Kasi i Przemka

Kasia-i-Przemek_Plener-(15)Jako, że zosta­łam świad­kową na ślu­bie swo­jej sio­stry, mia­łam ogra­ni­czone moż­li­wo­ści co do foto­gra­fo­wa­nia samej uro­czy­sto­ści. Bar­dzo chcia­łam poda­ro­wać Mło­dym jak naj­pięk­niej­sze kadry z oka­zji ślubu. Z tego powodu, kilka dni po, wybra­li­śmy się na łąki, pola oraz odwie­dzi­li­śmy pobli­skie lasy by wspól­nie coś wycza­ro­wać.

Ich najważniejszy dzień też był jak z bajki 😉

Miłego oglą­da­nia.
Anna

One thought on “Bajkowy plener ślubny Kasi i Przemka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *